Asociatia “GT AUTO CLUB SPORTIV”

Scopul Asociatiei

Scopul Asociatiei este de a promova si susţine actul sportiv, sub toate manifestarile sale, de a iniţia, susţine si derula proiecte si programe care sa contribuie la afirmarea valorilor sportive si sociale, precum si prin sprijinirea si implicarea mai multor persoane calificate si pasionate, in scopul promovarii si desfasurarii activitatii, atat la nivel naţional cat si in strainatate.

Activitatea Asociaţiei va consta cu precădere in organizarea de campionate de indemanare auto (inclusiv viteza pe circuit, viteza pe traseu montan si raliu, dar fara a se limita la acestea) la nivel regional, judeţean, naţional si organizarea de cursuri de perfecţionare auto, in vederea participarii la astfel de concursuri.

Asociaţia isi propune sa identifice persoane fizice si juridice pasionate si implicate in organizarea unor astfel de concursuri/activităţi, organizând concursuri specifice, in cadrul carora, se vor acorda premii.

Obiectivele Asociaţiei

In vederea realizării scopului sau, Asociaţia isi propune urmatoarele obiective:

 • Promovarea initiativelor din domeniul sportiv, in general si automobilistic, in special;
 • Organizarea de manifestări sportive, seminarii, dezbateri, sesiuni de comunicare, concursuri, spectacole, in beneficiul unui număr cat mai mare de spectatori, atât in tara, cat si in strainatate, având ca scop expunerea valorilor sportive romaneşti, in special in domeniul automobilismului;
 • Editarea, tiparirea si difuzarea de publicaţii, cursuri, opere originale sau traduceri, cataloage, carti, ziare, pagini de web, brosuri, pliante, albume, afise, opere audiovizuale  si alte materiale culturale sau sociale  pe  suporţi  clasici  sau  neconventionali,  in  scopul  popularizarii,  cunoasterii,  valorizarii si difuzarii la nivel naţional si internaţional a scopului Asociaţiei si a evenimentelor pe care intelege sa le susţina;
 • Sprijinirea procesului de formare si perfecţionare a sportivilor in domeniul automobilismului, inclusiv prin activităţi de impresariat sportiv;
 • Sprijinirea   talentelor,   in   cadrul   manifestărilor  consacrate   promovarii   si   afirmării   acestora   prin acordarea de premii si burse pentru studii/concursuri in tara si strainatate;
 • Promovarea programelor de schimburi cultural-sportive cu un puternic impact educativ sau social;
 • Promovarea colaborarii dintre sportivii romani si  societăţile comerciale/organizaţiile non-profit cu activitate in domeniul cultural, sportiv, educativ cu entităţi similare din strainatate;
 • Promovarea spiritului de fair-play;
 • Administrarea bazei  materiale proprii,  efectuarea demersurilor necesare in  vederea dezvoltarii  si modernizarii acesteia;
 • Realizarea unor activitaţi economice sau de alta natura in mod direct, in vederea realizarii scopului Asociaţiei, in condiţiile legii;
 • Colaborarea cu organizaţiile non-guvernamentale, instituţiile guvernamentale si  firme din sectorul privat, care au obiective similare sau împărtăsesc obiectivele Asociaţiei;
 • Realizarea unor acţiuni de cercetare in domeniul sportiv, in general si automobilistic in special (studii de caz, sondaje de opinie, cercetare in domeniul cultural);
 • Sprijinirea actelor de caritate;
 • Susţinerea, promovarea, medierea iniţiativelor civice ce au puncte comune cu obiectivele mai sus indicate, ce ajuta si susţin realizarea scopurilor Asociaţiei, inclusiv prin activităţi de colaborare cu asociaţii, fundaţii si alte instituţii naţionale si internaţionale;
 • Propunerea catre instituţiile guvernamentale a unor masuri de perfecţionare a legislaţiei in domeniul promovarii susţinerii actului cultural si a constientizarii aportului sportului si competitiei in societate.